Cellacast_Longuette

Cellacast Splint – longeta

Dimenzije
DIMENZIJE LONGETE
(četvoroslojna)
DIMENZIJE LONGETE
(sedmoslojna sa podlogom)
DIMENZIJE LONGETE
(sedmoslojna već isečena)
7.5 x 38 cm 5 cm x 3.6 m 7.5 cm x 30 cm
10 cm x 38 cm 7.5 cm x 3.6 m 10 cm x 38 cm
10 cm x 96 cm 10 cm x 3.6 m 12 cm x 76 cm
12.5 cm x 76 cm 12.5 cm x 3.6 m
15 cm x 3.6 m

 

Dostupna i u već unapred isečenim veličinama i na metar u praktičnim kartonskim dispanzerima. Može se koristiti u kombinaciji sa Mollelast Haft i tg Tubular zavojima.