Actico TPS

Actico TPS

ČARAPA ZA TROMBOPROFILAKSU

Čarapa za tromboprofilaksu – duga čarapa – bele boje – sa ojačanjem otvora na nožnim prstima – graduisane kompresije – pogodna za primenu prema indikacijama – veoma glatke rebraste površine – pažljivo rangiranih veličina – otpornost prema masnoćama, sekretima i znoju – vekičina označena bojom – sterilizovana (EN 554)