Curafix i.v. control

Curafix i.v. control

Uputstvo za upotrebu

Uputstvo za upotrebu

Curafix i.v. control-flaster za fiksaciju kanile

Opis proizvoda:

Curafix i.v. control, flaster za fiksaciju kanile, sterilan, sastoji se iz belog netkanog lepljivog filma (lepak ne sadrži kolofonijum ili derivate), belog pokrovnog papira i jastučića. Jednostavno se aplikuje i omogućava praćenje mesta punkcije. Pogodan geometrijski oblik i dobro prijanjanje (zahvaljujući lepljivom sloju) osiguravaju sigurnu retenciju kanile.Gornji sloj je nepropusan za mikroorganizme i hidrofoban je što olakšava održavanje higijene pacijenta.

Upotreba:

Curafix i.v. control, flaster za fiksaciju, upotrebljava se za fiksaciju kanila.

Dimenzije:

Curafix i.v. control 9x6cm; pakovanje je pojedinačno, sterilno.

Čuvanje i rok upotrebe:

Čuvati na suvom mestu. Rok upotrebe je 5 godina.

Proizvođač: Lohman & Rauscher, Austrija

Uvoznik i distributer: SN MEDIC, Beograd, Srbija