Debrisoft

Debrisoft

Uputstvo za upotrebu

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Debrisoft® - Kompresa za debridman

Opis proizvoda:

Debrisoft® se sastoji iz monofilamentnih poliester vlakana dok je povratna strana pokrivena poliakrilatom.

Proizvod je pakovan pojedinačno i sterilan (vodenom parom), Debrisoft® je za jednokratnu upotrebu i ne može se resterilisati. Proizvod je sterilan sve dok se pakovanje ne otvori ili ne ošteti.

Indikacije:

U krevetu rane, Debrisoft® se primenjuje kao brz, visoko efikasan i siguran postupak debridmana u tretmanu površinskih rana i okolne kože, npr. u slučaju:

  • Dijabetesnih rana
  • Arterijskih i venskih ulkusa
  • Dekubitalnih rana
  • Posoperativnih rana koje zarastaju po principu sekundarnog zarastanja

Debrisoft® se može koristiti i za absorpciju eksudata, ćelija debrisa i keratinskih naslaga za vreme debridmana.Debrisoft® je prijatan u kontaktu sa netaknutim tkivima.

Napomena:

Veoma su dobri rezultati sa Debrisoftom® u tretmanu rana sa velikim keratinskim i nekrotičnim naslagama koje su prethodno tretirane autolitičkim debridmanom.

Postavljanje:

1.Ukloniti postojeću kompresu sa rane.

2.Procedura debridmana:

a) Pokvasiti Debrisoft® sa npr.destilovanom vodom ili fiziološkim rastvorom,prema lokalnoj regulativi.

b) Brisati površinu rane lagano bez pritiskanja koristeći stranu sa mekim vlaknima Debrisofta® koja su prethodno dobro nakvašena.

c) Ukoliko je potrebno,okolnu kožu očistiti sa još jednim dobro nakvašenim Debrisoftom®.

3.Po završenom tretmanu,nastaviti sa standardnim postupkom previjanja rane.

Upozorenje:

  • Debrisoft® se ne sme koristiti za previjamje rana
  • Proizvod se ne sme primenjivati u slučaju poznate netolerancije ili alregijske reakcije na bilo koju komponentu koja ulazi u sastav.

Br.reš.: 515-02-1180-11-001 Proizvođač: Lohman & Rauscher, Nemačka

Uvoznik i distributer: SN MEDIC, Beograd, ul. Surčinski put 11G

Dimenzije

Dimenzije
10 x 10 cm

 

– jedna strana komprese sadrži 18 miliona mekanih poliesterskih vlakana na površini 10 x 10 cm
– jedinstvena struktura vlakna zahvaljujući primenjenoj visokoj tehnologiji
– vrhovi vlakana su zasečeni pod specijalnim uglom
– odlična fleksibilnost

Način delovanja:

– fleksibilna vlakna dopiru do svih delova rane prekrivene fibrinskim naslagama
– fizički debridman fibrinskih naslaga
– vrhovi vlakana rastvaraju fibrinske naslage i vezuju ih za sebe i rezultati su vidljivi posle prvog tretmana

Izgled rane nakon prvog tretmana:

debrisoft prvi tretman-01