Cellacast Active

Cellacast Active

Dimenzije

DIMENZIJE
5 cm x 3.6 m
7.5 cm x 3.6 m
10 cm x 3.6 m
12.5 cm x 3.6 m

 

Pre modeliranja, plastični gips potopiti u mlaku vodu (t od 20-24 C), gnječiti ga rukom 3-4 puta zaronjenog u vodi da bi se istisnuo sav vazduh. Zatim ga brzo nanositi u spiralnim namotajima na odgovarajući deo tela. Za modeliranje je potrebno 30-40sec. Tada se od nanetih slojeva stvara stabilan gips, a kretanje je dozvoljeno posle 20-30 minuta.

U toku celog postupka za osoblje koje rukuje plastičnim gipsanim zavojem obavezna je upotreba gumenih rukavica.

OSNOVA: POLIESTER IMPREGNIRAN POLIURETANSKOM MASOM
Vreme aktivacije: 3-4 min.
Vreme vezivanja: 30 min.
Osobine: lagan, čvrst, porozan za vazduh i x-zrake, nepropusan za vodu, seče se brusilicom
Pakovanje: pojedinačno u aluminijusmkoj foliji
Boje: krem, plava, oranž