Cellona Plaster of Paris – gipsani zavoj

Cellona Plaster of Paris – gipsani zavoj

Dimenzije

DIMENZIJE
5 cm x 3 m
7,5 cm x 3 m
10 cm x 3 m
12 cm x 3 m
15 cm x 3 m
20 cm x 3 m

 

Osnova: gaza impregnirana gipsanom masom

Sardžaj gipsane mase: ~450g/m2

Gubitak gipsane mase u toku rada: ~0.8%

Vreme aktivacije: ~5sec.

Početno vreme vezivanja: 5min

Vreme vezivanja: 30min.

Konačno stvrdnjavanje: 24časa

Čvrstoća u vlažnom stanju: >200N

Čvrstoća u suvomstanju: >400N

Pakovanje:pojedinačno, u celofanskoj kesici

Dimenzije: širina:8,10,12,15,20cm

dužina: 3m