Suprasorb A+Ag

Suprasorb A+Ag

Kompresa sa kalcijum alginatom i srebrom

Uputstvo za upotrebu

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Suprasorb A+Ag - kompresa i vlakno sa Ca-alginatom i srebrom

Opis proizvoda:

Suprasorb A + Ag antimikrobna kompresa, vlakno, sa kalcijum alginatom i srebrom, su meki i konformni prekrivači za rane

sa visokim sadržajem manuronske kiseline. Vlakna kalcijum alginata impregnirana sa jonima srebra u kontaktu sa sekretom

rane obrazuju gel koji stvara vlažnu sredinu u rani. Srebro prisutno u kompresi,odnosno, vlaknu, ima antimkrobski efekat

na bakterije prisutne u rani.

Suprasorb A+Ag antimikribna kompresa, vlakno, se sterilisu iradijacijom i ne smeju se resterilisati. Proizvodi su pakovani

pojedinačno, sterilni su dok se pakovanje ne otvori ili ne ošteti.

Suprasorb A+Ag antimikrobna kompresa, vlakno, su za jednokratnu upotrebu.

Indikacije:

Suprasorb A+Ag antimikrobna kompresa, vlakno, koriste se za tretiranje rana u kojima je prisutna infekcija tipa kritična

kolonizacija ili klinički manifestna infekcija, koje su sa obilnim lučenjem ,površinske i duboke kao što su:

  • rane nastale usled pritiska (dekubitusi)
  • arterijski ulkusi
  • venski ulkusi potkolenice
  • dijabetesne rane
  • post-operativne rane
  • lezije sa gljivicama

Kontraindikacije:

Ne koristiti u slučajevima poznate osetljivosti na Suprasorb A+Ag antimikrobnu kompresu, vlakno ili neku od njihovih

komponenata.

Primena:

1. Pripremanje rane:

Očistiti ranu pažljivo po postojećoj kliničkoj proceduri. Koža na obodima rane treba da bude čista i suva.

2. Postavljanje:

a. Izabrati odgovarajuću veličinu komprese prema veličini rane.

b. Postaviti Suprasorb A+Ag antimikrobnu kompresu na vlažnu ranu. Ako je potrebno iseći delove komprese kako bi

odgovarala veličini rane.

c. Za duboke rane koristiti vlakno. Pažlivo ga postaviti.

d. Za rane sa slabim lučenjem ovlažiti kompresu, vlakno, fiziološkim rastvorom.

e.Upotrebiti odgovarajuće sekundarno previjanje.

3. Intervali previjanja

Intervale previjanja treba da odredi lekar u zavisnosti od stanja rane.

U zavisnosti od stepena eksudacije , Suprasorb A+Ag antimikrobna kompresa, vlakno, može ostati na mestu primene do 7

dana.

a. Ukloniti sekundarno previjanje po postojećoj kliničkoj proceduri.

b. Ukloniti Suprasorb A+Ag antimikrobnu kompresu, vlakno, koje nije obrazovalo gel i isprati ostatke gela koji su ostali u

rani fiziološkim rastvorom pre stavljanja nove komprese,vlakna.

Napomene:

- Suprasorb A+Ag antimikrobna kompresa, vlakno, primenjuju se isključivo uz nadzor lekara (max.4 nedelje).

- Rana se mora proceniti i odgovarajuće lečiti uz nadzor stručnog medicinskog osoblja.

- Podaci o kompatibilnosti sa topičkim med.preparatima nisu poznati.

- Izbegavati dodir sa elektrodama ili provodljivim gelovima tokom elektronskih merenja(npr. EEG ili EKG).

- Ne primenjavati kod pacijenata pri pregledu magnetnom rezonancom

Dimenzije:

Suprasorb A+Ag,kompresa 5x5,10x10,10x20cm

Suprasorb A+Ag,vlakno 30cmx2g

Čuvanje i rok upotrebe:

Čuvati na suvom mestu.Rok trajanja je 3 godine.

Reš.br.515-02-0730-12-001

Proizvođač: Lohmann & Rauscher, Nemačka

Uvoznik i distributer: SN MEDIC, Beograd, Srbija

Dimenzije

Dimenzije kompresaVlakno
5 x 5 cm30cm, 2g
10 x 10 cm
10 x 20 cm

 
Suprasorb A+Ag pruža čisto okruženje rane i smanjenje broja patogena zahvaljujući kombinaciji kalcijum alginate i antimikrobnog srebra. Suprasorb A+Ag je obloga za rane sa velikom količinom eksudata, kao i za rane koje su inficirane ili su pod rizikom od infekcije. Putem procesa formiranja gela alginata, joni srebra koji se oslobađaju u kontaktu sa eksudatom iz rane mogu ispoljiti svoj efekat odmah na površini rane.
Suprasorb A+Ag pokriva širok antimikrobni spektar, a takođe se može koristiti u slučajevima manifestne kliničke infekcije (Ag je efikasan i protiv MRSA i VRE). Mrtve bakterije i patogeni bivaju zarobljeni u gelu i uklanjaju se zajedno s oblogom. U pogledu strukture materijala, Suprasorb A+AG je sličan Suprasorb A oblozi sa kalcijum alginatom.

  • Sposobnost apsorpcije velike količine eksudata
  • Brza antimikrobna zaštita širokog spektra, čak i protiv MRSA (Meticilin rezistentni Stafilokok) i VRE (Vakomicin rezistentni Enterokok)
  • Dobra prilagodljivost dnu bilo koje rane (Formiranje gela putem razmene jona)
  • Mikroorganizmi na dnu rane se uništavaju i zarobljavaju u gelu.