Suprasorb H

Suprasorb H

Sterilna hidrokoloidna kompresa

Uputstvo za upotrebu

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Suprasorb H

Hidrokoloidni zavoj (kompresa)

Osobine proizvoda:

Suorasorb H je sterilan, samolepljiv zavoj (kompresa), koji se sastoji iz prirodnih hidrokoloida, koji se nalaze na poliamidnom nosaču. Ovaj poliamid propušta vodenu paru i gasove ali ne i mikroorganizme i tečnosti, čime štiti ranu. Hidrokoloid koji se nalazi sa unutrašnje strane komprese, absorbuje secret u dodiru sa ranom, obrazuje gel, koji pospešuje granulaciju i epitelizaciju, a sprečava lepljenje i oštećenje tkiva pri zameni zavoja, pa je previjanje bezbolno. Ne izaziva alergijske reakcije na koži i može da ostane na rani 6-7 dana bez previjanja. Upotreba Suprasorb H je veoma ekonimična jer je previjanje periodično čime se štedi materijal i vreme medicinskog osoblja.

Indikacije:

Suprasorb H se koristi kod ulcusa srednjeg lučenja, decubitusa, opekotina I i II stepena sa srednjim lučenjem.

Način upotrebe:

Ranu treba očistiti na uobičajen način, a zatim prosušiti kompresom. Skinuti zaštitni film i Suprasorb H staviti na ranu. Izbeći dodir prstiju sa lepljivom površinom. U kom vremenskom razmaku zavoj treba da se menja, odlučuje lekar prema stadijumu zaceljenja rane. Posle skidanja zavoja,u rani može da zaostane želatinski film, koji se veoma lako uklanja fiziološkim rastvorom. Kod rana kod kojih ne može potpuno da se otkloni nekrozno tkivo, Suprasorb H se mora češće koristiti. Kod veoma vlažnih rana može na ivicama da se pojavi gel. U tom slučaju zavoj mora da se promeni.

Mere predostrožnosti:

Suprasorb H ne sme da se koristi kod inficiranih rana. Ukoliko se Suprasorb H primenjuje kod venskih ulcusa, treba i dalje da se koristi kompresivni zavoj. Ako se Suprasorb H koristi kod decubitusa, mora i dalje da se sprovodi uobičajeno lečenje.

Pakovanje:

Suprasorb H se pakuje pojedinačno, sterilan u veličinama:

10x10cm, 15x15cm, 20x20cm,14x14cm,bordiran,14x16cm,bordiran.

Čuvanje:

Suprasorb H mora da se čuva na hladnom i suvom mestu. Proizvodi su sterilni ukoliko se pakovanje ne otvori i ne ošteti.

Reš. Br 515-02-0383-11-001 Proizvođač : Lohmann&Rauscher, Nemacka

Uvoznik i distributer: SN MEDIC, Beograd

Surčinski put 11g tel/fax: 226-90-46

Dimenzije

DimenzijeBordiranaThin
10 cm x 10 cm 14 cm x 14 xm5 cm x 10 cm
15 cm x 15 cm 16 cm x 16 cm
5 cm x 20 cm
20 cm x 20 cm10 cm x 10 cm
14 cm x 14 cm15 cm x 15 cm
14 cm x 16 cm20 cm x 20 cm

Suprasorb H je kompresa koji se sastoji iz prirodnih hidrokoloida, koji se nalaze na poliamidnom transparentnom nosaču. Ovaj poliamid propusta vodenu paru i gasove, ali ne i mikroorganizme i tečnosti, čime štiti ranu. Hidrokoloid koji se nalazi sa unutrašnje strane, apsorbuje sekret u dodiru sa ranom, obrazuje gel, koji pospešuje granulaciju i epitelizaciju, a sprečava lepljenje i oštećenje tkiva pri zameni zavoja, pa je previjanje bezbolno. Ne izaziva alegrijske reakcije na koži i može da ostane na rani 5-7 dana bez previjanja. Upotreba Suprasorb H je veoma ekonomična  jer je previjanje periodično, čime se štedi materijal i vreme medicinskog osoblja

U upotrebi je sterilna, pojedinačno pakovana kompresa.

Suprasorb H stvara vlažno okruženje rana kod blago do umereno eksudirajućih rana, čime se pouzdano podstiče proces zarastanja rana.

Suprasorb H je dostupan u različitim verzijama:

  1. Suprasorb H ,,tanki” za rane sa blagom eksudacijom
  2. Suprsorb H ,,standardni” sa ,,ivicom” ili ,,sacrum” za rane sa umerenom eksudacijom

Obloga se može koristiti za površinske, neinficirane rane u svim fazama zarastanja rane, uključujući ulkuse različite etiologije, opekotine drugog stepena, mesta donacije kožnog grafta, postoperativne rane.

 

  • Veoma dobro zarastanje rane zahvaljujući dobroj kontroli eksudata
  • Velika udobnost zbog lake primene
  • Veoma tanke i savitljive
  • Odbija tečnost i bakterije
  • Može se nositi pod tušem
  • Veoma zahvalna kao sekundarna kompresa