Suprasorb P

Suprasorb P

Poliuretanska pena

Uputstvo za upotrebu

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Suprasorb®P–Poliuretanska samolepljiva sunđerasta kompresa

Opis priozvoda:

Suprasorb®P, PU sunđerasta samolepljiva kompresa za rane je dvoslojna kompresa koja se sastoji od: poliuretanskog potpornog

sloja sa akrilatnim lepkom, i sloja poliuretanskog sunđera. Pakovanje je sterilno (sterilizacija γ zracima), Ne sme se resterilisati.

Osobine:

Zahvaljujući svojoj sposobnosti upijanja, Suprasorb®P, PU sunđerasta samolepljiva kompresa, može se koristiti u lečenju

površinskih rana sa umerenom eksudacijom. Upijanjem sekreta kompresa se lagano širi i optimalno prekriva površinu rane.

Lepljenje za ranu sprečeno je stvaranjem vlažne sredine ispod Suprasorb®P, PU sunđera, pa menjanje komprese ne oštećuje

tkivo. Suprasorb®P PU sunđerasta samolepljiva kompresa je izuzetno fleksibilna što omogućava previjanje teško dostupnih

delova tela.

Indikacije:

Suprasorb®P, PU sunđerasta samolepljiva kompresa se primenjuje u lečenju svih problematičnih rana, ukoliko su one sa

umerenom eksudacijom i pliće:

kao što su npr.

-ulcusi ili dekubitusi.

-Suprasorb®P, PU sunđerasta samolepljiva kompresa, može se koristiti i za sekundarno previjanje, npr. u kombinaciji sa

Suprasorb®A, Ca-alginato

Kontraindikacije:

Inficirane rane.

Primena:

1. Priprema rane:

Rana se na uobičajen način očisti i prosuši sterilnom gazom. Koža oko rane treba da bude suva, bez masnoće i čista.

2. Postavljanje komprese:

Veličina komprese koja će se upotrebiti zavisi od veličine rane pri čemu kompresa treba da prelazi ivice rane 2-3cm.

Otvoriti sterilno pakovanje i izvaditi kompresu.Ukloniti zaštitni film.Postaviti kompresu na ranu i blago pritisnuti ivice.

3. Menjanje komprese:

Interval menjanja Suprasorb®P, PU sunđeraste samolepljive komprese, određuje lekar prema stanju rane. Kompresu

treba promeniti kada eksudat iz nabubrenog sunđerastog sloja izađe na površinu.Suprasorb®P, PU sunđerasta

samolepljiva kompresa, može ostati na pažljivo očišćenoj rani 5-7 dana Pri odstranjivanju komprese sa rane, treba

pažljivo podići jedan ugao i blago je povuci k sebi kako bi se lakše odlepila.

Upozorenje:

Suprasorb®P, PU sunđerasta samolepljiva kompresa se ne sme primeniti na inficirane rane. Pri lečenju venskih ulcusa treba

kombinovati tretman sa kompresivnom terapijom. Kod dekubitalnih rana dodadtno primeniti uobičajene mere rasterećenja.

Čuvanje i rok upotrebe:

Suprasorb®P, PU sunđerasta samolepljiva kompresa se čuva na prohladnom i suvom mestu. Proizvod je sterilan sve dok se ne

otvori ili ne ošteti. Rok trajanja je 5 godina.

Dimenzije: 5x5cm, 7,5x7,5cm, 10x10cm, 15x15cm, 15x20cm.pakovano pojedinačno.

Reš. br. 515-02-0383-11-001 Proizvođač: Lohmann & Rauscher, Nemačka, Uvoznik i distributer: SN MEDIC

DOO, Beograd, Surčinski put 11G

Dimenzije

Dimenzije kompresa
7.5 x 7.5 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm
15 x 20 cm

 

Suprasorb P apsorbuje eksudat brzo i efikasno. Materijal od poliuretanske pene (u formi jastučića) pruža veoma dobar kapilarni efekat u dnu rane. Materijal se prilagođava dnu bilo koje rane i na taj način dodatno je štiti od mehaničke iritacije, i takođe rani obezbeđuje jednu vrstu tamponade.

Obloga dobro održava svoj oblik čak i nakon apsorpcije tečnosti. Suprasorb P se lako postavlja, prijatna je, meka i udobna za nošenje.

Suprasorb P je dostupna u tri verzije: Nelepljiva, samolepljiva i ,,Sacrum”

Samolepljiva ima dodatnu adhezivnu ivicu koja je prijatna za kožu.

Suprasorb P se može koristiti kao sekundarna obloga.