Suprasorb X + PHMB

Suprasorb X + PHMB

Hidrobalans sa PHMB (PoliHeksaMetilenBigvanidom)

Uputstvo za upotrebu

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Suprasorb X + PHMB -hidrobalans kompresa, vlakno sa PHMB (poliheksametilen bigvanid)

Opis proizvoda:

Suprasorb X + PHMB hidrobalans kompresa, vlakno, izrađeno je od celuloze, vode I 0,3% poliheksametilen bigvanida

(PHMB/poliheksanid).

Proizvodi su pakovani pojedinačno, sterilni su dok se pakovanje ne otvori ili ne ošteti. Sterilisani su iradijacijom.

Suprasorb X + PHMB “HydroBalance” kompresa, vlakno, deluju antimikrobski protiv širokog spektra patogenih

mikroorganizama. Pored toga,u zavisnosti od stanja rane ovi proizvodi mogu stvarati vlagu u rani ili upijati suvišni

eskudat. Tako se obezbeđuje optimalno vlažna sredina u rani. Previjanje je atraumatsko. Materijal dopušta jednostavno

prilagođavanje odgovarajućem obliku i dubini rane. Proizvodi su zato posebno pogodni za ona mesta na telu koja se teško

saniraju. Ne dolazi do prileplijvanja za ranu ili sekundarnu kompresu. Rashladni efekat ptoizvoda je prijatan i može

ublažiti bol.

Suprasorb X + PHMB “HydroBalance” kompresa, vlakno, je za jednokratnu upotrebu i ne sme se ponovo sterilisati.

Indikacije:

Suprasorb X + PHMB “HydroBalance” kompresa, vlakno, se koristi za tretiranje kritično koloniziranih ili inficiranih rana

sa slabim do srednjim lučenjem bilo da su površinske ili duboke kao npr.:

-arterijski ili venski ulkusi

-dijbetesni ulkusi

-rane od pritiska(dekubiti)

-površinske opekotine drugog stepena

-postoperativne hirurške rane

-kožni transplatati

-davajuće regije kože za transplantaciju

-ogrebotine, razderotine

Kontraindikacije:

- opekotine trećeg stepena

- kod poznate preosetljivosti na PHMB(poliheksanid)

- kod obrade inficiranih rana, kompresa nije jedino rešenje

Primena:

1. Pripremanje rane:

Ranu pažljivo očistiti. Koža oko rane treba da bude čista i suva.

2. Postavljanje:

a Veličina komprese zavisi od veličine rane. Kompresa treba da preklopi ranu za 2-3 cm.

b Otvoriti sterilno pakovanje i izvaditi kompresu. Ukloniti zaštitni film s obe strane. Kompresa se sa obe strane može

staviti na ranu.

c Kompresa i vlakno se mogu po potrebi iseći sterilnim makazama na odgovarajuću veličinu. Staviti kompresu na ranu,

prilagoditi

željenom obliku i pričvrstiti odgovarajućom sekundarnom kompresom(npr. Suprasorb F transparentni poliuretanski film)

d Kod korišćenja vlakna malo po malo ga stavljati u ranu. Ranu ne treba skroz popuniti. Preko vlakna staviti odgovarajuću

sekundarnu

kompresu.

3. Intervali previjanja:

Vremenski razmak u kom se Suprasorb X + PHMB “HydroBalance” kompresa, vlakno, previja određuje doktor u

zavisnosti od stanja

rane. Suprasorb X + PHMB “HydroBalance” kompresa, vlakno može ostati na rani do 7 dana.

a) Ukloniti sekundarni kompresu.

b1) Suprasorb X + PHMB “HydroBalance” kompresu, pažljivo podići sa jedne strane i polako je skinuti.

b2) Suprasorb X + PHMB “HydroBalance” vlakno, pažljivo izvaditi iz rane.

c) Uklonjenu kompresu, vlakno, uništiti po važećim propisima.

d) Očistiti ranu pre stavljanja nove komprese, vlakna.

Mere opreza:

Ukoliko nastupe sledeći simptomi obratiti se doktoru ili medicinskom osoblju.

- znaci infekcije

- promena boje ili mirisa rane

- stagnirajuće zarastanje

- preosetljivost na material od koga je izrađen proizvod

- drugi neočekivani simptomi.

Dimenzije:

Suprasorb X+ PHMB,kompresa 5x5,9x9,14x20cm Suprasorb

X+PHMB, vlakno 2x21cm

Čuvanje i rok upotrebe:

Čuvati na temperaturi ispod 30˚C. Rok trajanja je 5 godina.

Reš.br.515-02-0384-11-001

Uvoznik i distributer: SN MEDIC, Beograd, Srbija Proizvođač: Lohman & Rauscher, Nemačka

Dimenzije

Dimenzije kompresaVlakno
5 X 5 cm2 x 21 cm
9 x 9 cm
14 x 20 cm

 

Suprasorb X + PHMB “HydroBalance” kompresa – vlakno za rane sastoji se od celuloze, vode i 0,3% poliheksametilenbiguanida (PHMB/poliheksanid).

Proizvodi su pojedinačno sterilno zapakovani i sterilizovani iradijacijom.

Suprasorb X + PHMB “HydroBalance” kompresa – vlakno za rane deluju antimikrobski protiv širokog spektra izazivača. U zavisnosti od stanja rane ovi proizvodi  mogu vlažiti ranu ili upijati suvišni eksudat. Time se obezbedjuje optimalno vlažna sredina za ranu. Previjanje je atraumatsko. Materijal dopušta jednostavno prilagodjavanje odgovarajućem obliku i dubini rane. Proizvodi su zato posebno pogodni za ona mesta na telu koja se teško saniraju. Ne dolazi do prileplijvanja za ranu ili sekundarnu kompresu. Rashladni efekat proizvoda je prijatan i može ublažiti bol.

Suprasorb X + PHMB “HydroBalance” kompresa – vlakno za rane je za jednokratnu upotrebu i ne sme se ponovo sterilizovati.