Suprasorb X

Suprasorb X

Hidrobalans kompresa

Uputstvo za upotrebu

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Suprasorb X-hidro balans kompresa, vlakno

Opis proizvoda:

Suprasorb X, “hidrobalance” kompresa, vlakno, izrađeno je od celuloze, vode i 0,085 % hlorheksidinglukonata (sredstvo za konzerviranje).

Proizvodi su pakovani pojedinačno, sterilni su dok se pakovanje ne otvori ili ne ošteti. Sterilisani su iradijacijom. U zavisnosti od stanja rane Suprasorb X “HydroBalance” kompresa, vlakno, može stvarati vlagu u rani ili upijati suvišni eksudat. Tako se obezbeđuje optimalno vlažna sredina u rani. Previjanje je atraumatično. Materijal dopusta jednostavno prilagođavanje odgovarajućem obliku i dubini rane. Proizvodi su zato posebno pogodni za ona mesta na telu koja se teško saniraju. Ne dolazi do lepljenja za ranu ili sekundarnu kompresu. Efekat hlađenja koji se postiže primenom ovakvog proizvoda je prijatan i može ublažiti bol.

Suprasorb X “HydroBalance” kompresa, vlakno, je za jednokratnu upotrebu i ne sme se ponovo sterilisati.

Indikacije:

Suprasorb X “HydroBalance” kompresa, vlakno, se koristi za tretiranje rana koje su slabim do srednjim lučenjem, površinske ili duboke,

kao npr.:

-arterijski ili venski ulkusi

-dijbetesni ulkusi

-rane od pritiska(dekubiti)

-površinske opekotine drugog stepena

-postoperativne hirurške rane

-kožni transplatati

-davajuće regije kože za transplantaciju

-ogrebotine, razderotine

Kontraindikacije:

- opekotine trećeg stepena

Primena:

1. Pripremanje rane:

Ranu pažljivo očistiti. Koža oko rane treba da bude čista i suva.

2. Postavljanje:

a Veličina komprese zavisi od veličine rane. Kompresa treba da preklopi ranu za 2-3 cm.

b Otvoriti sterilno pakovanje i izvaditi kompresu. Ukloniti zaštitni film s obe strane. Kompresa se sa obe strane može staviti

na ranu.

c Kompresa i vlakno se mogu po potrebi iseći sterilnim makazama na odgovarajuću veličinu. Staviti kompresu na ranu,

prilagoditi

željenom obliku i pričvrstiti odgovarajućom sekundarnom kompresom(npr. Suprasorb F transparentni poliuretanski film)

d Kod korišćenja vlakna malo po malo ga stavljati u ranu. Ranu ne treba skroz popuniti. Preko vlakna staviti odgovarajuću

sekundarnu

kompresu.

3 Intervali previjanja:

Vremenski razmak u kom se Suprasorb X “HydroBalance” kompresa, vlakno, previja određuje doktor u zavisnosti od

stanja rane.

Suprasorb X “HydroBalance” kompresa, vlakno, može ostati na rani do 7 dana.

a) Ukloniti sekundarni kompresu.

b1) Suprasorb X “HydroBalance” kompresu, za rane pažljivo podići sa jedne strane i polako je skinuti.

b2) Suprasorb X “HydroBalance” vlakno za rane, pažljivo izvaditi iz rane.

c) Uklonjenu kompresu, vlakno, , uništiti po važećim propisima.

d) Očistiti ranu pre stavljanja nove komprese, vlakna.

Mere opreza:

Ukoliko nastupe sledeći simptomi obratiti se doktoru ili medicinskom osoblju.

- znaci infekcije

- promena boje ili mirisa rane

- stagnirajuće zarastanje

- preosetljivost na materijal proizvoda

- drugi neočekivani simptomi.

Dimenzije:

Suprasorb X, kompresa 5x5,9x9,14x20cm

Suprasorb X, vlakno 2x21cm

Čuvanje i rok upotrebe: Čuvati na temperaturi ispod 30˚C. Rok trajanja je 5 godina.

Reš.br. 515-02-0383-11-001

Proizvođač:Lohman & Rauscher, Nemačka

Uvoznik i distributer: SN MEDIC, Beograd, Srbija

Dimezije

Dimenzije kompresaVlakno
5 x 5 cm2 x 21 cm
9 x 9 cm
14 x 20 cm

 

Suprasorb X “HydroBalance” kompresa – vlakno za rane sastoji se od celuloze, vode i 0,085 % hlorheksidinglukonata (sredstvo za konzerviranje).

Proizvodi su pojedinačno sterilno zapakovani i sterilizovani iradijacijom.

U zavisnosti od stanja rane Suprasorb X “HydroBalance” kompresa reguliše vlažnost prema potrebi same rane – vlakno za rane može vlažiti ranu ili upijati suvišni eskudat zahvaljujući strukturi svojih biosintetičkih “Hydrobalance” vlakana. Time se obezbeđuje optimalno vlažna sredina za ranu. Previjanje je atraumatsko. Materijal dopušta jednostavno prilagođavanje odgovarajućem obliku i dubini rane. Proizvodi su zato posebno pogodni za ona mesta na telu koja se teško saniraju. Ne dolazi do prileplijvanja za ranu ili sekundarnu kompresu. Rashladni efekat proizvoda je prijatan i može ublažiti bol.

Suprasorb X “HydroBalance” kompresa – vlakno  za rane je za jednokratnu upotrebu i ne sme se ponovo sterilizovati.

  • Veoma dobro zarastanje rane zahvaljujući posebnom Hydro-balance efektu (regulacija vlažnosti prema potrebi)
  • Smanjenje bola bez farmakoloških efekata
  • Visoki stepen komfora zahvaljujući izuzetno mekoj i savitljivoj strukturi materijala
  • Posebno ekonomična u upotrebi zahvaljujući dužim intervalima zamene obloge