Vliwaktiv Ag

Vliwaktiv Ag

Sterilna kompresa – vlakno sa aktivnim ugljem i srebrom

Uputstvo za upotrebu

Vliwaktiv® Ag vlakno sa aktivnim ugaljem i srebrom upotrebljava se za tretirenje rana u sledecim stanjima:

  • Kriticna kolonizacija
  • Infekcija sa pojačanim lučenjem sekreta
  • Kod povećanog rizika od infekcije (npr. analna fistula, provaljeni karcinomi, opekotine itd.)

Vliwaktiv® Ag vlakno sa aktivnim ugaljem i srebrom može se koristiti kod rana sa oskudnom eksudacijom  ili u kombinciji sa sekundarnim previjanjem kod rana sa srednjim do obilnim lučenjem kao i  kod površinskih  i dubokih rana, kao što su npr.dekubitalne, arterijske, venske, dijabetične. To se odnosi I na postoperativne rane koje zarastaju po principu sanatio per secundam intentionem.

Vliwaktiv® Ag vlakno sa aktivnim ugaljem i srebrom može se takodje koristiti  kao sekundarno previjanje u kombinaciji sa drugim kompresama (e.g. Suprasorb A  kalcijum alginat vlakno).

Neželjena  dejstva:

Poznata osetljivost na proizvod ili pojedinačne komponente.

Primena:

  1. Priprema rane

Pre stavljanja proizvida, očistiti ranu na uobičajan način (npr. sterilnim rastvorom NaCl ili Ringer-ovim rastvorom ili ako je potrebno antiseptičnim rastvorima) i lagano osusiti ivice rane

  1. Primena vlakna

Vliwaktiv® Ag vlakno sa aktivnim ugaljem i srebrom se moze koristiti sa obe strane.

Vlakno se ubaci duboko u ranu i mora biti u direktnom kontaktu sa bazom rane zbog efiksnog tretmana.

Kod površinckih rana, vlakno se stavlja kao kompresa. Veličina zavisi od veličine rane i trebalo bi da bude veće od rane ze 2-3cm. Za rane sa veoma oskudnom eksudacijom, vlakno se  može ovlaziti sa .Ringer-ovim rastvorom pre stavljanja.

U zavisnosti od stepena eksudacije i stanja rane, sekundarno previjanje se može koristiti.

Kao prekrivač za površinske rane, Vliwaktiv® Ag vlakno sa aktivnim ugaljem i srebrom može se kombinovati sa ostalim proizvodima (npr. Suprasorb A kalcijum alginat vlakno ). Obavezno  koristite odgovarajući elastični zavoj  za fiksaciju.

  1. Promena komprese

Intervale previjanja Vliwaktiv® Ag vlakna sa aktivnim ugaljem i srebrom odredjuje lekar, u zavisnosti od stanja rane (npr. znaci infekcije, stepen eksudacije).

Napomena:

Vliwaktiv® Ag vlakno sa aktivnim ugaljem i srebrom ne sme se seći ili cepkati. Proizvod je sterilan dok se pakovanje ne otvori ili ne ošteti.

Dimenzije

KompresaVlakno
10 x 10 cm6.5 x 10 cm
10 x 20 cm10 x 10 xm
20 x 20 cm10 x 15 cm

 

Vliwaktiv® Ag vlakno sa aktivnim ugaljem i srebrom je antimikrobno, fleksibilno, mekano, nelepljivo vlakno koje sadrži aktivni ugalj impregniran srebrom.

Vliwaktiv® Ag vlakno sa aktivnim ugaljem i srebrom je idealan za stavljanje u duboke rane i kao prekrivač za površinske rane. Vlakno vezuje sekret iz rane sa mikro organizmima i neprijatnim mirisima. Zahvaljujući ovom čišćenju rana brže zarasta.

Mikroorganizmi iz sekreta rane se vezuju zahvaljujući vlaknu Vliwaktiv® Ag, a uklanjaju kroz direktan kontak sa sistemom srebrom/aktivnim ugalj u unutrašnjosti vlakna. To dovodi do sprečavanja rasta bakterija u unutrašnjosti rane i zaštite od  infekcije. Redukcija neprijatnih mirisa pomoću aktivnog uglja takodje poboljšava kvalitet života.

Vliwaktiv® Ag vlakno sa aktivnim ugaljem i srebrom pakovan je pojedinačno sterilno. Sterilizacija je  gama zracima. Proizvod je za jednokratnu upotrebu i ne sme se resterilisati.