Vliwaktiv

Vliwaktiv

Sterilna kompresa sa aktivnim ugljem

Dimenzije

Dimenzije
10 x 10 cm
10 x 20 cm

 

Ova kompresa je zahvaljujući sadržaju aktivnog uglja veoma zahvalna za upotrebu kod takozvanih prljavih rana, kod rana u riziku od infekcije. Aktivni ugalj koji je impregniran sa viskoznim vlaknima, ima moć brzog vezivanja faktora koji remete proces zarastanja rana, kao i brzo neutralisanje neprijatnih mirisa kod takozvanih prljavih rana i rana u riziku od infekcije. Unutrašnji sloj komprese izrađen je od vunastih vlakana čime je sprečeno lepljenje za rane pa je i previjanje bezbolno. Spoljašnji sloj je hidrofoban što sprečava prolaz sekreta van komprese i prljanje rublja.