Tg fix – Tubularni mrežasti zavoj

Tg fix – Tubularni mrežasti zavoj

Dimenzije

PRSTRUKANOGAGLAVAGRUDNI KOŠ I KUKOVI
8cm x 4m25cm x 4m36cm x 4m48cm x 4m70cm x 4m
8cm x 25m25cm x 25m36cm x 25m48cm x 25m70cm x 25m

Tubularni mrežasti zavoj je izrađen od elastičnih niti, koje su presvučene poliamidom. Ima sposobnost razvlačenja 15 puta veću od svoje početne širine. Lako je prilagodljiv svim delovima tela.

Postoje u različitim veličinama, za svaki anatomski deo ponaosob, prst, ruku, glavu, nogu, kukove, grudni koš.

Može da se pere i steriliše.

Category: