Microdacyn Wound Care

Microdacyn Wound Care

Uputstvo za upotrebu

Microdacyn Wound Care - Microdacyn - antiseptični i baktericidni

rastvor/hidrogel

Indikacije:

Microdacyn Wound Care je elektrolizovan rastvor/hidrogel, namenjen za debridman i vlaženje akutnih i hroničnih rana, ulkusa, posekotina, oderotina i opekotina,uključujući i one koje su locirane u bilo kojoj telesnoj šupljini,kao što su usta,nos ili uvo. Natrijum hipohlorit i hipohlorna kiselina kao aktivne komponente, imaju lokalno antimikrobni efekat. Kroz redukciju prisutnih mikroorganizama i kontrolom vlažnosti sredine, ovaj rastvor/hidrgel pomaže organizmu da ubrza postupak zarastanja rana.

Microdacyn Wound Care se može široko primenjivati u okviru sveobuhvatnog lečenja rana.

Rukovanje:

Microdacyn Wound Care je biokompatibilan za indikovanu upotrebu, ne iritira ljudsku kožu, oči ili grlo, i ne iritira kožu. Nisu potrebne posebne mere opreza.

Čuvanje:

Microdacyn Wound Care treba čuvati u originalnom pakovanju, u zatvorenom prostoru. Čuvati na sobnoj temperaturi i ne dozvoliti
zamrzavanje proizvoda. Nije zapaljiv. Posle upotrebe, pakovanje treba ponovo zatvoriti, pre skladištenja.

Stabilnost:

Dok se ne otvori, stabilnost i sterilnost Microdacyn Wound Care rastvora/hidrogela je sigurna do isteka roka (pogledati na boci godinu i mesec isteka roka važnosti,’’YYYY MM’’). Posle otvaranja, upisati datum na boci na delu “Datum otvaranja”. Stabilnost neiskorišćenog rastvora/hidrogela je do 60 dana od dana prvog otvaranja.

Uputstvo za upotrebu:

Microdacyn Wound Care rastvor/hidrogel, je spreman za upotrebu bez predhodnog rastvaranja ili razređivanja. Microdacyn Wound Care rastvor/hidrogel, se primenjuje direktno na ranu. Koristiti Microdacyn Wound Care rastvor/hidrogel,svaki put kada se menja obloga za rane.

Obilno kvašenje postojeće obloge Microdacyn Wound Care rastvorom će olakšati uklanjanja obloge sa rane.

Način upotrebe:

 1. Rastvor - natapanje / kvašenje Microdacyn Wound Care rastvorom, treba primenjivati pri svakom menjanju obloge za rane. Natapanje je dozvoljeno najviše 15 minuta dnevno, tokom početnog tretmana.
 2. Hidrogel - očistiti ranu i posušiti.Naneti tanak sloj hidrogela na ranu i oko rane. Koristiti jedan do dva puta dnevno; prekriti zavojem ako je potrebno.

Upozorenja i napomene:

- Ako je kod neupotrebljavanog pakovanja zatvarač oštećen, ne upotrebljavati rastvor.

- Uvek koristiti svež rastvor-hidrogel – nikad ne upotrebljavati već upotrebljavani rastvor.

- Samo za spoljašnju upotrebu, nikako za injekcije ili konzumiranje.

- Ne upotrebljavati ukoliko se javi hipersenzitivnost na proizvod.

- Ne koristiti Microdacyn Wound Care rastvor-hidrogel u kombinaciji sa drugim topikalnim sredstvima bez preporuke medicinskog osoblja.

- U slučajevima dubokih ili komplikovanih rana ili ako imate neke druge nedoumice oko tretmana, konsultujte medicinsko osoblje.

- Ako se pojave znaci infekcije (pojačani bol, krvarenje, gnoj) ili ako rana ne pokazuje znake zarastanja, konsultujte medicinsko osoblje.

- Prijaviti bilo kakve neželjene reakcije medicinskom osoblju.

- U nekim slučajevima,pored Microdacyn Wound Care rastvora/hidrogela,mogu se preporučiti antibiotic , sistemski ili lokalno.

- Držati dalje od dohvata i vidokruga dece.

Odlaganje:

Rastvor-hidrogel, nije otrovan i siguran je za okolinu. Nisu potrebni posebni uslovi za uništavanje.

Sterilnost: Sterilnost rastvora-hidrogela, se postiže zahvaljujući prisustvu upotrebljenih komponenti.

Sastav:

 1. Rastvor - elekrolizovana voda (H2O), Natrijum hlorid ( NaCl), aktivne komponente:Natrijum hipohlorit (NaOCl) i Hipohlorna kiselina(HOCl).
 2. Hidrogel - elekrolizovana voda (H2O), Natrijum hlorid ( NaCl), Natrijum Magnezijum fluorosilikat(gelirajući agens),Natrijum fosfat (pufer), aktivne komponente: Natrijum hipohlorit (NaOCl) i Hipohlorna kiselina (HOCl).

Br. Rešenja: 515-02-02300-14-001

Proizvođač: Oculus

Techonolgies of Mexico,

Uvoznik i distributer: SN MEDIC DOO, Beograd

Pakovanja

Microdacyn rastvorMicrodacyn hidrogel
250 ml120 g
500 ml250 g
990 ml
5000 ml

 

Microdacyn Wound Care je superoksidisani vodeni rastvor / hidrogel natrijum hipohlorita koji se koristi za ispiranje, vlaženje i debridman akutnih i hroničnih rana kao što su: dekubiti, venski ulkusi, dijabetesne rane, hirurške rane i opekotine. Može se primeniti i na rane locirane u bilo kojoj telesnoj šupljini (usta, nos, uvo), na koži i sluzokoži. Zahvaljujući redukciji mikrobiološkog sadržaja i stvaranju vlažne sredine u rani, pomaže organizmu da aktivira svoj mehanizam u procesu zarastanja rana.

 • SIGURNOST – ne oštećuje tkivo, nije toksičan i ne iritira kožu, oči i grlo
 • ANTI-INFLAMATORNI EFEKAT
 • PRIPREMLJEN ZA UPOTREBU – ne razblažuje se
 • STABILNOST – rok trajanja je 60 dana nakon otvaranja
 • PH NEUTRALAN – Ph od 6,2 -7,8
 • EKOLOŠKI BEZBEDAN – nisu potrebne specijalne mere odlaganja i uništavanja
 • VIŠESTRUKA PRIMENA – može se bez problema koristiti u kombinaciji sa ostalim antisepticima
Category: