Dr Jovan Maksić

maksicOrdinaciju registrovao i ujedno obavlja stručne poslove dr Jovan Maksić, specijalista opšte medicine sa višegodišnjim radnim iskustvom u Vojsci. Medicinski fakultet zavšio u Beogradu 1987. godine a specijalizaciju u Vojnomedicinskoj akademiji 1996.godine. Sada u redovnoj penziji. Administrativne i terenske poslove obavljaju dva viša medicinska tehničara – sestre sa iskustvom kličkog rada i jedno tehničko lice angažovano po potrebi.

Mogućnost konsultacija sa specijalistima drugih grana medicine, kardiolog, hirurg, dermatovenerolog i dr…