Naša iskustva

Pacijentkinja G.V. 84 godine iz Beograda. Više godina slabo pokretna, gojazna

Zbog preloma vrata butne kosti operisana i ugrađen veštački kuk desno. Tokom hospitalizacije dolazi do akutne bubrežne insuficijencije, bolesnica u statusu proteinske malnutricije dobija funkcionalnu dijareu. Inače hronični srčani bolesnik sa poremećajem srčanog ritma i hipertenzijom. Otpuštena iz bolnice nakon 50 dana lečenja sa dekubitalnom ranom u lumbosakralom predelu i obe petne kosti.

Na početku našeg tretmana dekubitalna rana izgledala je ovako:

Površina rane 20 X 14 cm

Dubina rane  3 do 5 cm

Bris rane: Pseudomonas aeruginosa.

Previjanje vršeno u kućnim uslovima.

26.06.2015.g

 

rana3 rana4 rana5Toaleta rane:

Čišćenje i ispiranje rane naizmenično 3-4 puta sa fiziološkim rastvorom i Microdacyn sprejom. Tkivni detritus i fibrinske naslage u manjoj meri skidane skalpelom ili hiruškim makazama. Zbog prisutne infekcije i obimne gnojne sekrecije primenjena Suprasorb A + Ag gaza direktno u ranu, svakodnevno u toku prve dve nedelje. Tkivni defekt popunjem natopljenom gazom sa  Microdacyn sprejom. Rana pokrivena sa Suprasorb F folijom. Rane na obe petne kosti u početku tretirane sa Suprasorb G  gel gazom a kasnije Suprasorb A.

Nakon dve nedelje rana je izgledala ovako: 11.07.2015.g

rana6 rana7 rana8U nastavku tretmana previjanje vršeno od strane gerontološle sestre svakodnevno. Vršena toaleta rane kao i ranije. Zbog smanjenja sekrecije i znakova gnojne infecije kao i detritusa, rana tretirana naizmenično sa sterilnom gazom natopljenom Microdacynom, a  Suprasorb A korišćen za svako drugo previjanje. Lekar naše ordinacije vršio je nadzor i kontrolu jednom nedeljno.

 

Izgled rane nakon tri nedelje: 18.07.2015.g.
Veličina rane  15 x 10 cm
Dubina 2-3 cm

rana9 rana10 rana11

 

 

 

 

 

 

Nakon dva meseca rana je izgledala ovako: 29.08.2015. g.
Veličina rane  10 x 6 cm
Dubina 1-2 cm

rana12 rana13

 

 

 

 

 

 

Primer hemijske opekotine i dejstvo Suprasorb  A + Ag i Suprasorb X, Pacijentkinja N. D. 79 godina iz Beograda

Prema heteroanamnestičkim podacima (od ćerke) nakon pada manja površna oguljotina na dorsumu leve šake. Potom baka samoinicijativno (nesvesno) površnu ranu tretira neidentifikovanim hemijskim sredstvom (najverovatnije strugotinama jakog deterdženta ili jačeg sapuna) kada dolazi do burne rekacije sa znacima lokalne infekcije. Rana dva puta tretirana u lokalnom Domu zdravlja (klasično previjanje). Zbog inefekcije dobija antibiotik Roximisan tab.

U našu ambulantu dolazi u pratnji ćerke, zbog Alchajmerove bolesti i Demencije.

Lokalni nalaz: na dorsumu leve šake inficirana rana veličine 10 x 6 cm, mestimično sa gnojnim i nekrotičnim naslagama.

Previjanje vršeno ambulantno na drugi dan:

 Prvo i drugo previjanje  05.  i   07.12.2015.godine

rana14 rana15

Toaleta rane

Nakon uobičajenog čišćenja rane sa Fiziološkim rastvorom i Microdacyn sprejom  direktno, na celu površinu rane postavljena gaza Suprasorb A + Ag veličine 10 x 10 cm. Gaza fiksirana Suprasorb F folijom. Iz psiholoških razloga pacijentkinje, rana pokrivena sterilnom gazom, blago postavljen zavoj bez kompresije a potom sve fiksirano Virfiks 4 mrežicom. Prva dva previjanja izvršena na ovaj način.

 

Treće i četvrto previjanje   09.   i   11.12.2015.godine

rana16 rana17Obzirom da na rani nakon dva previjanja više nije bilo prisutnih nekrotičnih masa i tkivnog detritusa, kao ni  znakova infekcije, a na ivicama rane vidljive sveže granulacije, u daljem tretmanu rane primenjen Suprasorb X  i Suprasorb F folija. Dalji postupak iz psiholoških razloga rađen kao i pre.

 

 

Peto i šesto previjanje  13.  i   16.12.2015. godine

rana18 rana19

Izgled rane nakon 12 dana.

 

 

 

 

Lj. M. 1948.g. /68 godina/ iz Beograda – Decubitus u sakralnoj regiji i hiruške rane obe podkolenice nakon operacije

Izgled rane 20.09.2016.g. na početku previjanja

 

Picture1

Picture2

 

 

 

 

 

 

Picture3

Picture4

 

 

 

 

 

 

10.10.2016.g. posle pet previjanja

Picture5

Picture6

 

 

 

 

 

 

Picture7

Picture8

 

 

 

 

 

 

02.11.2016.g.

Picture9

Picture10

 

 

 

 

 

 

28.11.2016.g.

Picture11

Picture12

Picture13

 

 

 

 

 

 

G.J . 1949.g. 68 godina

Venski ulkus na levoj podkolenici u predelu maleolusa obostrano
Izuzetno bolno sa infekcijom mešovite bakterijske flore

21.09.2017.g.

Picture14

Picture15

 

 

 

 

 

 

04.10.2017.g.

Picture16

Picture17

Picture18

 

 

 

 

 

 

07.11.2017.g.

Picture19

Picture20

 

 

 

 

 

 

15.12.2017.g.

Picture21

Picture22

 

 

 

 

 

 

07.01.2018.g. Rana sanirana za tri meseca

Picture23

Picture24

 

 

 

 

 

 

K.Lj. 1953.g. 64.g. iz Beograda

Višegodišnji venski ulkus desne podkolenice
25.11.2017.g. Izgled Rane nakon prvog previjanja:

Picture25

 

 

 

 

 

 

28.11.2017.g. Izgled rane nakon drugog previjanja

Picture26-150x150

Picture27

 

 

 

 

 

 

07.12.2017.g.

Picture28

Picture29

 

 

 

 

 

 

19.12.2017.g.

Picture30

Picture31

Picture32

 

 

 

 

 

 

Sledi samoprevijanje na drugi – treći dan, sa gazama
SN medic i preporukama ordinacije.

7.01.2018.g. Izgled rane

Picture33

Picture34

 

 

 

 

 

 

30.01.2018.g. Rana sanirana za dva meseca.

Picture35