Opšte o teškim ranama

Veliki je broj pacijenata koji kao komplikaciju osnovne bolesti imaju hronične rane (problemi sa vaskularnom cirkulacijom, Dijabetes, Ulcus cruris, nepokretni bolesnici – Dekubiti). Akutna stanja kao što su hirurške rane, povrede na koži (posekotine, oguljotine i slično) mogu takođe dovesti do problema u zarastanju. Posebno treba pomenuti opekotine.

Značajnu ulogu u procesu saniranja gore pomenutih komplikacija ima nega rane. Već nekoliko godina na našem tržištu prisutna je alternativa tzv. konvencionalnom previjanju, odnosno specifičan zavojni medicinski materijal (komprese) koji pospešuje zarastanje, posebno kada je reč o hroničnim ranama.  Pored svog dezinfekcionog i antimikrobnog svojstva navedene gaze daju rani i potrebnu vlažnost  što ubrzava proces granulacije I epitelizacije rane, tkz. Vlažna obrada rana.

rana1 rana2

Prednost tih kompresa je što ubrzavaju proces zarastanja uz komforan način previjanja (gotovo bezbolan) i periodični tretman, što znatno štedi materjal i vreme potrebno za negu. Kod nas, u Srbiji  prisutno je dosta stereotipa u lečenju rana, kao na primer, praksa da se one otvaraju i suše, što je kontraproduktivno.

Materjali koji se koriste su komprese impregnirane netoksičnim materijama, odnosno specifičnim supstancama poput aktivnog uglja, sa jonima srebra koji je antiseptik, ili biosintetskog materjala sa lokalnim antiseptikom koji se primenjuju kod inficiranih rana.

Tako se izbegava upotreba antibiotika lokalno ili sistemski i smanjuje njihova nekontrolisana potrošnja. Primena kompresa ovog tipa veoma je praktična i jednostavna,  zapravo i sam pacijent može koristiti, ali se nikako ne preporučuje prva upotrebu bez konsultacija stručnog lica – doktora.

Doktor mora da pregleda pacijenta, uradi anamnezu i odredi postupak previjanja, a samim tim i vrstu kompresa u zavisnosti od stanja rane.

Mi insistiramo na tome da lekar napravi prvu opservaciju, a onda sestra može da nastavi negu pacijenta. Primena ovih kompresa je takođe i jeftinija ako izračunamo koliko tretman do zatvaranja rane traje, u odnosu na konvencionalni način previjanja, koji podrazumeva upotrebu gaze, vate i flastera svakodnevno, sa vrlo skromnim rezultatima. Ušteda se ne može videti na jednom previjanju, ali je već posle nedelju dana, smanjenje troškova evidentno.