Hygie

hygieslajd

Hygie ® je kompanija koja se bavi proizvodnjom medicinskih sredstava koja sprečavaju širenje bakterija i smanjuju rizik od infekcija. Ova kompanija nudi paletu inovativnih proizvoda koji se koriste i u bolničkim uslovima i u uslovima kućne nege, a pomažu zdravstvenim radnicima i drugima da na lak i jednostavan način pomognu pacijentima. Prisutna je u preko 700 bolnica širom Severne Amerike.